Yuki Japanese Restaurant
2 South Kinderkamack Road, Montvale NJ 07645
201-391-9877